Аюулгүйн хайрцаг
Аюулгүйн хайрцаг
Бэлэн
Тоо ширхэг: Захиалагчийн хүссэн тоогоор
Цаасны төрөл: Картон цаасаар
Хэмжээ: 150*120*280 мм