Нэгтийн хайрцаг
Нэгтийн хайрцаг
Бэлэн бус
Тоо ширхэг: 1000 ширхэгээс дээш тоогоор
Цаасны төрөл: 220 гр, 250 гр, 300 гр
Хэмжээ: Захиалагчийн хүссэн хэмжээгээр
Хэвлэлт: Хэвлэлттэй /1-4 өнгийн офсет хэвлэлт /
Нэмэлт үйлчилгээ: Бүрэлт, лак, фольга, эмбосс хийх боломжтой
Бусад загварууд