Эко Пак
Импортыг орлох ЭКО сав баглаа боодол үйлдвэрлэгч
Үлэмжийн чанар-2010
Сэлэнгэ түншлэл-2010
Намрын түншлэл-2012